Egg

6 stk økologiske egg sertifisert med Dyrevernmerket.

Egg WJB egg
99

Dette er egg fra to utvalgte bønder i Vestfold som er godkjent av Dyrevenalliansen for sin ekstra gode dyrevelferd. Her er det aktiviteter i hverdagen for hønene, og vi planter stadig flere trær utendørs som gir ekstra ly og trygghet for hønene, slik at de er mest mulig ute.

Men selv om fôret til hønene selvfølgelig er økologisk, så tror vi det er mulig å gjøre det 100% norsk uten bruk av Soya fra andre siden av kloden. Vi jobber med saken og er forhåpentligvis snart i mål.

Litt praktisk info

6 stk

Litt mer info

Våre eggbønder vet hvordan man leverer gode økologiske egg! Alt handler om høna, og hvordan hun har det.

Vi begynte med drømmen om egg i 2018 og besøkte flere gårder for å undersøke forskjellige driftsformer og finne ut av hva vi tenkte var god dyrevelferd. Vi pleier å si at eggene våre er født ut av drivkraften – "kan det gjøres bedre?". Når vi så på de forskjellige driftsformene og krav for dyrevelferd og økologi tenkte vi; "Er dette bra nok for hønene?" Vi kom frem til at det synes vi ikke, og at vi sammen med bøndene kunne gjøre det enda bedre, så det gjorde vi!

Vi er per i dag den eneste som har Dyrevernmerket på egg i Norge, men vi håper at flere følger etter. Dyrevernmerket skal gjøre det enklere for forbrukere å velge animalske produkter med fokus på bedre dyrevelferd gjennom å sikre et bedre liv for høna. For å holde ro i flokken har også begge våre eggbønder et par haner i flokkene sine.

Noen av kriteriene for Dyrevermerket er:⁠

• Hønene skal ha større plass, enten ved at det holdes maks 8 høner per m² areal, eller med ekstra areal i form av vinterhage og luftegård som hønene kan bruke hele året.⁠
• Tilgang på vinterhage og luftegård.⁠
• Bedre inneklima.⁠
• Fri tilgang på grovfôr, som for eksempel gress og høy.⁠ ⁠

I tillegg til dette har våre høner blant annet mange trær de kan gå under og gjemme seg fra farer ovenfra og flere haner som lever sammen med dem for trygghet og en mer naturlig adferd.⁠ ⁠ Vi mener at frihet til å gå ut, mer naturlig mat og større mulighet til lek og utforskning - rett og slett en høne som har det bra - gir deg enda bedre egg.

Størrelsen på eggene er M/L/XL.

Frokost strata egg

Oppskrifter