Langtidsstekt ribbe 3

Årets ribbe

Er endelig i butikk!

Herlig sjokoladefudge

Sjokoladefudge med kaffe og hasselnotter, liggende

Hvit eplegløgg

Hvit gløgg med eplejuice
Kalvehagen Gris, Foto Ihne Pedersen

Dyrevelferd

Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk ansvarlige for å sørge for at dyra har levd et godt, arts-spesifikt liv. Vi har et hovedmål om at våre leverandører skal være verdensledende, ha et arts-tilpasset dyrehold der dyrene vokser i et naturlig tempo, har naturlige livsløps-relasjoner og en eksplisitt mulighet til å leve ut arts-spesifikk adferd.

Heinrich Jung, gård

Jordhelse

Jordhelse er jordas evne til å fungere som et levende system, som bidrar til å opprettholde plante- og dyreproduksjon, opprettholde eller forbedre vann- og luftkvalitet, og fremme plante- og dyrehelse.

Vår hovedambisjon er at vi skal bidra til at alle våre norske produsenter binder 100% mer karbon enn de slipper ut og har en jordhelse som gir økt liv i jorda, økt diversitet på jorda og jord med evne til å binde mer vann.

Kaffe, Costa Rica, portrett

Ansvar

Våre to fokusområder innen ansvar er emballasje og matsvinn. Vår hovedambisjon er å sørge for at vår emballasje alltid stammer fra fossilfritt og gjennvunnbart materiale og at den kan nyttegjøres i et sirkulært kretsløp. Vi vil bli best til å finne ut hva som eksisterer av ny teknologi for å minimere matsvinnet. Vi vil velge smarte og gode løsninger knyttet til emballasje, som øker holdbarheten og vi er kritiske til verdikjeden og oss selv for igjen å kunne utnytte hele dyr og hele vekst-skifter.