Vi som vil det annerledes

Et sterkt samfunn er et bevisst samfunn

Vi i Kolonihagen heier på alt det som gjør verden til et litt bedre sted. 

Vi tror på produkter som gjør en forskjell. For smaken, for menneskene og for kloden. 

Produkter med en historie som bidrar positivt til fremtiden. For den enkelte, og dermed også for fellesskapet. 

Forandring krever mot på alle fronter. En tro på at det kun er en vei frem: alltid bedre. 

Bedre kvalitet, bedre vilkår, bedre for menneskene, bedre for samfunnet, bedre for miljøet, bedre for smaken, bedre for kloden, bedre for dyrene, bedre for kroppen, bedre for sinnet. 

Har man muligheten til å gjøre noe bedre, skal man gjøre det. 

For seg selv, for naboen og for resten av verden. Bedre produkter handler nemlig ikke kun om kvalitet. Det handler også om livskvalitet. 

Det krever at vi tør å være annerledes, og løfte i flokk. At vi tar ansvar i alle ledd. 

Og at vi som samfunnsaktør ikke bare skaper gode matopplevelser - vi skaper forandring. 

Det er vår plikt, og vårt privilegium. 

Siden 2004 har vi i Kolonihagen gjort vårt beste for å skape et enda bedre samfunn. Om det høres litt idealistisk ut tar vi det som et kompliment. Vi jobber med produsenter som hever listen for dyrevelferd, bærekraft og smak, hva som kan gjøres - og hva som er det riktige å gjøre. Det er ikke alltid lett, men det er alltid verdt innsatsen. 

VI SOM VIL DET ANNERLEDES.