Hørte Gård, oversiktsbilde

Møt grønnsaksbonde

Anders Hørte

Kjøleskapsgrøt med blåbær

Kjøleskapsgrøt med steel cut havre og blåbær

Rundstykker til matpakken

Flerkornrundstykker liggende
Kalvehagen Gris, Foto Ihne Pedersen

Dyrevelferd

Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk ansvarlige for å sørge for at dyra har levd et godt, arts-spesifikt liv. Vi har et hovedmål om at våre leverandører skal være verdensledende, ha et arts-tilpasset dyrehold der dyrene vokser i et naturlig tempo, har naturlige livsløps-relasjoner og en eksplisitt mulighet til å leve ut arts-spesifikk adferd.

Heinrich Jung, gård

Jordhelse

Jordhelse er jordas evne til å fungere som et levende system, som bidrar til å opprettholde plante- og dyreproduksjon, opprettholde eller forbedre vann- og luftkvalitet, og fremme plante- og dyrehelse.

Vår hovedambisjon er at vi skal bidra til at alle våre norske produsenter binder 100% mer karbon enn de slipper ut og har en jordhelse som gir økt liv i jorda, økt diversitet på jorda og jord med evne til å binde mer vann.

Kaffe, Costa Rica, portrett

Ansvar

Våre to fokusområder innen ansvar er emballasje og matsvinn. Vår hovedambisjon er å sørge for at vår emballasje alltid stammer fra fossilfritt og gjennvunnbart materiale og at den kan nyttegjøres i et sirkulært kretsløp. Vi vil bli best til å finne ut hva som eksisterer av ny teknologi for å minimere matsvinnet. Vi vil velge smarte og gode løsninger knyttet til emballasje, som øker holdbarheten og vi er kritiske til verdikjeden og oss selv for igjen å kunne utnytte hele dyr og hele vekst-skifter.