E952

Cyklaminsyre, cyklamater

  • Tilsetningsstoff vi mener det finnes nok faresignaler og underlag på, til at man bør holde seg unna stoffet i sin helhet. Det synes vi forøvrig matvarebransjen burde også.