E508

Kaliumklorid

  • Tilsetningsstoffer som det per i dag ikke er kjente helserisikoer knyttet til.