E412

Guarkjernemel

  • Tilsetningsstoffer som det per i dag ikke er kjente helserisikoer knyttet til.