E326

Kaliumlaktat

  • Tilsetningsstoffer som er trygge ut fra den kunnskapen vi sitter på i dag. Men det er viktig å alltid være kritisk og følge med med på ny kunnskap, så nettopp det gjør vi.