Tilsetningsstoffguiden

Vi i Kolonihagen er over snittet opptatt av tilsetningsstoffer. Dette er et stort, uoversiktlig og vanskelig fagfelt, og derfor har vi laget denne guiden sånn at det kan bli litt enklere å få oversikt. I den prosessen har vi fått hjelp av Äkta Vara - en svensk ideell organisasjon med fokus på ærlig mat og bedre matkvalitet, og som har masse kompetanse på tilsetningsstoffer! Sammen med dem har vi også gitt alle stoffene en farge, en trafikklysmodell. Hvilke farger hvert stoff har fått er vår vurdering. Det er ikke en fasit, men et verktøy som forhåpentligvis får deg til å gjøre deg opp din egen mening. Og kanskje får det deg til å tenke at noe kan gjøres bedre?

Oversikten er sist oppdatert 01.03.23, og blir oppdatert hver sjette måned.

  • Tilsetningsstoffer som det per i dag ikke er kjente helserisikoer knyttet til.
  • Tilsetningsstoffer vi mener det er for lite informasjon om til å fastslå eventuelle negative påvirkninger på helse og miljø.
  • Tilsetningsstoff vi mener det finnes nok faresignaler og underlag på, til at man bør holde seg unna stoffet i sin helhet. Det synes vi forøvrig matvarebransjen burde også.