Frilandsgrisenes livssløp


Frilandsgrisenes livssløp Foto:

Ikke alle griser har det like fantastisk som frilandsgrisene til Heinrich Jung.

200 kvadratmeter boltreplass

Heinrich sine griser er Frilandsgris hele livet, fra fødsel til slakt. Frilandsgris betyr at grisen lever ute på et jorde i stedet for å bo inne i et fjøs. Grisene har hytter med tørr halm som de går inn i ved dårlig vær. Frilands-grisehold legger til rette at grisene kan utfolde sine naturlige instinkter og atferd. 

Purker med egen fødestue

2-5 dager før grising, går purkene til Heinrich for å finne et sted for seg selv. Da lukkes den inn i en liten grisehytte med egen luftegård. Her blir purka trygg for omverden og bygger rede. Når purka er klar, kommer grisungene. Oftest alene og uten hjelp, men ikke alltid. Røkteren er i nærheten og hjelper til ved behov.

En spene til hver unge

Griseholdet til Heinrich er basert på såkalt ekstensiv avl. Målet er små grisekull heller enn større, færre kull per år heller enn flere. En purke har vanligvis 8-10 spener. For i sikre at alle grisungene får en spene hver, er målet å ikke få flere enn 8 grisunger per purke. Ekstensiv avl bidrar til bedre dyrevelferd, mindre sykdom og et mer bærekraftig landbruk.

Flokkdyr i kollektiv

Når grisene er 3-4 uker gamle, flytter purka og grisungene ti Heinrich inn i kollektiv – altså litt større hytter med 4-5 familier. Griser er sosiale dyr, så mens purkene slapper av i sol eller skygge, rånen snuser rundt – danser grisene i lek og moro. De første ukene dier grisene og får all næring fra mor. Når de selv ønsker det, etterligner de sin mor og begynner å spise det de finner i bakken og i kraftfôr-trauet.

Naturlig spa til nedkjøling

Griser er griser, de liker å rulle seg i gjørme – men ikke uten grunn. Griser kan nemlig ikke svette eller på annen måte lufte ut overskuddsvarme. Derfor har grisene til Heinrich tilgang til gjørmebad om sommeren. Når sølen fordamper fra kroppen, fjernes samtidig overskuddsvarme. Sølevann fordamper saktere enn rent vann, og gir derfor lengre og bedre kjøling.

 

Fôr helt fritt for soya

Heinrich har sammen med fôrleverandørene utviklet et eget grisefôr. Alt fôret er i dag produsert i Norge og våre naboland Danmark, Sverige og Baltikum. Fôret består av hvete, rug, havre, bygg, åkerbønner, erter, raps og solsikke – og er helt fritt for soya. I løpet av noen år har vi ambisjoner om bare å bruke norskprodusert eller egenprodusert fôr. 

Graver etter gjenglete blomkål

Fra naturens side finner grisen alt den spiser i bakken, de graver både med nesegrevet og med beina. For å stimulere disse instinktene, flytter Heinrich grisene ofte til nye jorder, slik at de alltid har grønt areal å grave i. En periode er de i en gammel grønnsakåker og graver etter gjenglemte blomkål, senere er de i en gulrotåker eller havreåker.

Avlet for et grise-liv

Heinrich sine griser er en blanding av rasene Duroc, Hamshire, Yorkshire og landsvin. De er avlet frem for å kunne leve et naturlig griseliv, med godt morsinstinkt, enkel og selvstendig grising og ikke minst for å ha et godt lynne, slik at de er medgjørlige med røkteren.  Sekundært har vi avlet for best mulig smak, kjøttkvalitet og marmorering.

Kjøtt fra en rasegris

Svinekjøttet fra Heinrich sine griser er kanskje bedre marmorert enn den du er vant til? Det er fordi grisen er av avlet frem fra rasene Duroc, Hamshire og landsvin. Fetere og marmorert svinekjøtt er saftigere og smaker mer enn magert kjøtt.