Forskjellen på tilsatte E-stoffer og at stoffet finnes naturlig i råvaren eller i naturen

Vi mener det er en vesentlig forskjell å tilsette et E- stoff, versus at det finnes naturlig i naturen og i en råvare.

Eksemplifisert kan vi dykke ned i Natriumnitritt
Natriumnitritt (NaNO2) er en forbindelse som ofte brukes som tilsetningsstoff i næringsmidler, spesielt i kjøttprodukter som bacon, pølser og skinke. Dens hovedfunksjoner inkluderer konservering, forbedring av smak og farge, samt å forhindre vekst av skadelige bakterier som Clostridium botulinum, som kan forårsake botulisme.

Natriumnitritt som tilsetningsstoff
1. Konservering: Natriumnitritt bidrar til å hemme veksten av farlige bakterier, noe som forlenger holdbarheten til kjøttprodukter.
2. Smak og farge: Det forbedrer smaken og gir en karakteristisk rød/rosa farge til kjøttprodukter, noe som gjør dem mer appetittlige.
3. Sikkerhet: Bruk av natriumnitritt er nøye regulert av mattilsynsmyndigheter, som fastsetter maksimale tillatte nivåer for å sikre at inntaket holder seg innenfor trygge grenser. For mye natriumnitritt kan føre til dannelse av nitrosaminer, som er kreftfremkallende.

Natriumnitritt i naturlige råvarer
Natriumnitritt forekommer også naturlig i visse råvarer, men vanligvis i svært små mengder. Grunnen til dette er at nitrater (NO3-) fra jordsmonnet kan omdannes til nitritter gjennom en biologisk prosess i planter. Grønnsaker som spinat, selleri og rødbeter kan inneholde naturlige nitritter.

1. Naturlig forekomst: Mengden natriumnitritt som finnes naturlig i råvarer er betydelig lavere sammenlignet med mengdene som tilsettes prosessert mat.
2. Kosthold og helse: Naturlige kilder til nitritter kommer ofte sammen med andre næringsstoffer og antioksidanter, som vitamin C og E, som kan motvirke de negative effektene av nitrosamin-dannelse.
3. Regulering: Det er ingen regulering av naturlig forekommende nitritter i grønnsaker, men det totale nitratinntaket fra kostholdet blir overvåket og regulert av helsemyndigheter for å sikre at det ikke overstiger trygge nivåer.

Natriumnitritt som tilsetningsstoff spiller en viktig rolle i matindustrien, men det er viktig å være oppmerksom på mengden som inntas for å unngå helseproblemer. Naturlig forekommende natriumnitritt i grønnsaker er vanligvis trygt å konsumere og bidrar til et balansert kosthold.

For å utdype ytterligere så kan vi forklare forskjellen på NO2 og NO3
Forskjellen mellom natriumnitritt (NaNO2) og nitrat (NO3−) ligger i deres kjemiske struktur, egenskaper og bruksområder.

Natriumnitritt (NaNO2)
1. Kjemisk formel: NaNO2
2. Struktur: Består av natriumioner (Na+) og nitrittanjoner (NO2−).
3. Bruksområder:
◦ Brukes primært som et konserveringsmiddel og fargestabilisator i kjøttprodukter.
◦ Har antimikrobielle egenskaper som hemmer vekst av farlige bakterier som Clostridium botulinum.
4. Egenskaper:
◦ Kan danne nitrosaminer ved høye temperaturer og i sure miljøer, som er kreftfremkallende.
◦ Gir en karakteristisk rosa farge til kjøttprodukter.
5. Regulering: Strengt regulert i matindustrien for å sikre at nivåene holder seg innenfor trygge grenser.

Nitrat (NO3−)
1. Kjemisk formel: NO3−
2. Struktur: Består av nitrationer (NO3−).
3. Forekomst:
◦ Forekommer naturlig i jordsmonnet og absorberes av planter.
◦ Finnes i høye konsentrasjoner i grønnsaker som spinat, rødbeter, selleri og andrebladgrønnsaker.
4. Egenskaper:
◦ Ikke direkte skadelig, men kan omdannes til nitritt (NO2−) gjennom en reduksjonsprosess, enten i kroppen eller i miljøet.
◦ Spiller en viktig rolle i plantevekst og ernæring.
5. Helseaspekter:
◦ Høye inntak av nitrater kan være problematiske, spesielt for spedbarn, da de kan omdannes til nitritter i kroppen og forårsake tilstander som methemoglobinemi (blå baby-syndrom).
◦ Sammen med antioksidanter i grønnsaker, er risikoen for negative helsevirkninger redusert.

Sammenligning
1. Kjemisk sammensetning:
◦ Natriumnitritt: NaNO2, består av natrium (Na+) og nitritt (NO2−).
◦ Nitrat: NO3−, består kun av nitrationer.
2. Bruksområder:
◦ Natriumnitritt brukes i matindustrien som konserveringsmiddel.
◦ Nitrat finnes naturlig i grønnsaker og er en del av nitrogenkretsløpet i naturen.
3. Helseeffekter:
◦ Natriumnitritt kan være skadelig i store mengder på grunn av risikoen for nitrosamindannelse.
◦ Nitrat i naturlige kilder er generelt trygt, spesielt når det konsumeres som en del av en balansert diett med antioksidanter.
4. Regulering og sikkerhet:
◦ Natriumnitritt er regulert av mattilsynsmyndigheter for å sikre trygge nivåer imatprodukter.
◦ Naturlig forekommende nitrat i grønnsaker er ikke regulert, men helsemyndigheter overvåker totalinntaket fra kostholdet.

Oppsummering
Natriumnitritt (NaNO2) og nitrat (NO3−) er nært beslektede forbindelser med forskjellige
bruksområder og helseimplikasjoner. Mens natriumnitritt brukes som tilsetningsstoff i matindustrien
og krever regulering for å unngå helsefarer, finnes nitrat naturlig i mange grønnsaker og er en viktig
del av vårt kosthold, selv om høye konsentrasjoner også kan være problematiske.

Kilder

Mattilsynet:

  • Mattilsynet har informasjon om tilsetningsstoffer i mat, inkludert natriumnitritt og dets regulering. Du kan finne relevant informasjon på deres nettsider.
  • Mattilsynet om tilsetningsstoffer

Verdens helseorganisasjon (WHO):

  • WHO har publikasjoner og retningslinjer om bruk av nitrater og nitritter i mat og drikke, deres helseeffekter og anbefalte inntaksnivåer.
  • WHO on Nitrate and Nitrite

European Food Safety Authority (EFSA):

  • EFSA gir vitenskapelig rådgivning om næringsmidler og tilsetningsstoffer, inkludert vurderinger av risiko knyttet til natriumnitritt og nitrat.
  • EFSA on nitrites and nitrates

U.S. Food and Drug Administration (FDA):

  • FDA gir informasjon om tilsetningsstoffer som brukes i USA, inkludert natriumnitritt, dets bruksområder, og sikkerhetsvurderinger.
  • FDA on Food Additives

Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

  • CDC har informasjon om helseimplikasjoner av eksponering for nitrat og nitritt, inkludert risikoer forbundet med høyt inntak.
  • CDC on Nitrate and Nitrite

Disse kildene gir en omfattende oversikt over bruken og reguleringen av natriumnitritt og nitrat, samt deres potensielle helsevirkninger.