Jordhelse

23. aug. 2023

Frukt og gront anders horthe foto tommy andresen 7728 1

De færreste går rundt og tenker på helsen til matjorda vår, men fremover skal vi jobbe for at mange flere gjør det! For god jordhelse betyr at jorda er fruktbar og kan bidra til matproduksjon i generasjoner.

Etter mange tiår med kommersielt landbruk, sprøytemidler og kunstgjødsel, så er ofte det motsatte tilfellet. Derfor trengs det «regenerativt» jordbruk. På godt norsk, et jordbruk som gjenoppretter – i stedet for å bryte ned. Kanskje høres det vagt ut, og på et vis er det det. Her finnes det ingen regler eller quick-fix, bare mange grep hver enkelt bonde kan ta. Gjennom å sørge for et biologisk mangfold av vekster. Gjennom å ha beitende dyr som tilfører naturlig gjødsel. (De må bare flyttes rundt, så de ikke beiter ned et sted) Slik at mark og insekter kommer tilbake, og at blomster og ulike vekster trives.

Faktisk er bedre jordhelse noe av det aller viktigste vi jobber med fremover. Og vi er ikke de eneste: FNs klimarapport slår fast at regenerativt landbruk er 1 av 4 hovedtiltak for å bremse klimaendringene.

Grunnen er ganske enkel. En næringsrik jord er mye mer robust enn en fattig en. Den klarer å ta unna store vannmengder ved ekstremvær. Og mest imponerende: Den jorda binder karbonet som ellers hadde gått opp i atmosfæren og bidratt til klimaendringer (ja, regenerativt landbruk er faktisk helt naturlig karbonfangst).

Allerede jobber flere av våre bønder aktivt med å bedre jordsmonnet, men vi ønsker oss mange flere. Derfor støtter vi Regenerativt Norge, slik at de kan hjelpe bønder til å se mulighetene i et mer naturlig landbruk. Vi har til og med satt et tall på det: Våre produsenter og jorda deres, skal binde mer karbon enn det de slipper ut. Javisst er det ambisiøst. (Og helt ærlig: Ganske urealistisk på kort sikt.) Men det er slike mål som motiverer oss til å fortsette å jobbe for at det som kan gjøres bedre – blir bedre.

Her er noen eksempler vi er ganske stolte av

Samarbeidet vårt med Sigdal Mølle! Dette er en mølle startet av lokale bønder i Sigdal, og de leverer korn dyrket på regenerative prinsipper til oss. Dette kornet blir blant annet til brødene, rundstykkene og baguettene vi selger på REMA 1000. Ganske rått.

Sammen med Regenerativt Norge bidrar vi til opplæring av bønder som vil drive regenerativt. Gjennom kursing og oppfølging sikrer vi kunnskap og fremdrift, sånn at flere bønder kan drive jordbruk på naturens egne premisser.