Dyrevelferd

23. aug. 2023

V5 A6704 Frilandsgris Kalvehagen Foto Ihne Pedersen

Alle våre 9 egg- og grisebønder har fått tildelt Dyrevernmerket. Med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet, lek og utfoldelse. Rett og slett et bedre og mer artstilpasset liv!

Vi leser ofte at Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse. Men det sier nok mer om hvor standarden ligger, enn at dyrene har liv verdt å leve. Dessverre! Norske griser og verpehøns får aldri trekke frisk luft, uansett om de er «frittgående» eller ei. Det er faktisk bare tilfellet hvis produktene er merket med Debio (økologisk) eller Dyrevernmerket (artstilpasset dyrehold). Det har alle våre 9 egg- og grisebønder oppnådd. Og det skulle kanskje bare mangle.

Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk forpliktet til å sørge for at dyrene har levd gode liv.

For oss handler det om at hver dyreart skal få leve slik naturen tiltenkte det: En gris skal få rote i jorden, høner skal få bevege seg ute og kalven skal få gå sammen med kua. Likevel er det bare 14 gårder i Norge som har fått sertifiseringen Dyrevernmerket. Et bevis på at dyrene har mer plass, sunnere kropp og mer aktivitet.

Det betyr ikke at vi er i mål, men at vi vil fortsette å jobbe for at terskelen for hva som er godt dyrehold heves. Slik at enda flere blir inspirert til å velge det som er best for dyrene, for jorden, for smaken og for folk.

Her er noen eksempler vi er ganske stolte av

Vi klarer ikke å slutte å snakke om det. Vi er så stolte over å være de første i Norge som fikk Dyrevernmerket! Først på gris og så på verpehøns. Vi har gått fra 100 griser i 2017 til 4000 gris i 2023 som selv kan bestemme om de vil være ute eller inne. Det betyr noe.

Høner er litt på tuppa. Med andre ord litt lettskremt og sterkt instinktdrevet. De kan være redde for rovfugler og andre farer når de er ute. Derfor jobber vi nå med forskningsmiljøer og eggbøndene våre for å skape utearealer som er tryggere for hønene. Dette innebærer blant annet bærbusker de kan spise av og beplantning de kan gjemme seg under eller hoppe opp i. For høner kan faktisk hoppe.