Hvorfor velge økologisk? 

Kort fortalt, økologisk frukt og grønnsaker har høyere næringsnivå med blant annet mer antioksidanter. Du får mindre rester av tungmetaller, og du unngår rester av kjemiske sprøytemidler. Ifølge et stort studie I Newcastle i England har de økologiske produktene opptil 69 % høyere innhold av viktige antioksidanter enn det som er konvensjonelt dyrket.


Les artikkelen til University of Newcastle her.


Om det er akkurat 69 % som er riktig kan nok de lærde strides om, men vi vet at vi generelt sett kan si at økologisk dyrkede produkter inneholder mer antioksidanter fordi de vokser saktere og derfor må kjempe mer for å overleve.

De inneholder også generelt færre giftstoffer, og er derfor også snillere mot miljøet. Tungmetaller ble også målt i studiet i Newcastle og her fant de at f.eks. innholdet av kadmium, som kan føre til en rekke alvorlige sykdommer som kreft, nesten var 50 prosent lavere i økologiske grønnsaker. Det betyr at å velge mat produsert på en økologisk måte kan føre til økt inntak av ernæringsmessig gunstige antioksidanter og lavere eksponering for giftige tungmetaller.

Det er vanskelig å si at et økologisk kosthold helt sikkert har en helsemessig fordel, men det virker logisk når vi vet at flere av antioksidantene i frukt og grønt har vært koblet til lavere risiko for kreft og andre sykdommer. Det er ikke slik at økologisk frukt og grønt automatisk inneholder mer vitaminer og mineraler enn ikke-økologiske produkter. Dette avhenger blant annet av jordsmonn, solforhold osv. der det dyrkes.

Derfor er Kolonihagen opptatt av å velge de aller beste produsentene, som produserer langt over minstekravet i økologi. Aller helst velger vi biodynamisk der hvor det er mulig. 

 

Økologisk kylling

Vi som forbrukere har stor makt. Om vi velger bort billig kylling og foretrekker produkter produsert med strengere krav til dyrevelferd, medisinering og andre kunstige tilsetninger, sender vi et klart signal til kjøttbransjen.

I økologisk kyllingproduksjon stilles det helt andre krav enn til «vanlig» eller konvensjonell produksjon. Dyrene går fritt og skal ha god plass (nesten dobbelt så stor plass som en konvensjonell kylling), i tillegg til at de skal ha fri tilgang til utearealer. Og i økologisk produksjon skal de også ha tilgang til vaglepinner som skal være plassert slik at de kan få ro og søke tilflukt fra stress.

Kyllingen skal ha tilgang på økologisk fôr som er tilpasset spesielt for dyret. Økologisk fôr og naturlig næring gjør at kyllinger voksen i sitt naturlige tempo og leveres derfor til slakt først etter minst 81 dager.

Konvensjonell produksjon skjer i lukkede hus. Det er ingen krav om at dyrene skal kunne bevege seg ute. Kyllinger i konvensjonell produksjon kan leveres til slakt allerede etter 28 dager. Hurtig vekst skyldes fôring med fôr rikt på energi og at det er avlet frem spesielle raser som vokser fort.

Liten plass og et unaturlig tempo gjør kyllingen syk. Den får antibiotikalignede stoffer som Narasin i fôret som resulterer at det oppstår resistente bakterier.

Derfor velger vi i Kolonihagen alltid Stange økologisk landkylling fra gården Hattefjeld i Tisedal. Her tar Anette og Kjell Birger Frøyland godt vare på dyrene og lar de vokse opp i naturlig tempo med god plass. Dette gjør dem ekstra store og saftige. I løpet av den tiden spiser de økologisk fôr, som er blitt knust for at de skal bruke lenger tid på å spise og ikke bare «fete» seg opp. I sommerhalvåret består også fôret av kløver og gress som bidrar til smak og saftig kjøtt.

 

Hva vil det si at en fisk er økologisk?

For at en fisk skal bli sertifisert økologisk så må den være laget i oppdrett – men med veldig mye strengere krav enn den vanlige oppdrettsfisken.

Når vi har mulighet velger vi villfisk, men det er da viktig for oss at den er fra en bærekraftig besetning, og at det er fisket på en bærekraftig måte.

I økologisk fiskeproduksjon er det vesentlig strengere krav til fôret. Økologisk fisk fôres med maritimt fôr, laget av avskjær fra fisk eller såkalt nedklasset fisk som ikke benyttes til menneskefôr – under forutsetning at det er bærekraftig fiske (for eksempel MsC-sertifisert).

Den økologiske fisken har vesentlig bedre plass. Tettheten i merdene som fisken oppholder seg i, er 10 kilo fisk per kubikkmeter vann. Lavere tetthet skal motvirke stress hos fisken. Konvensjonelt oppdrett kan ha 25 kilo fisk per kubikkmeter vann.

Noten den økologiske oppdrettslaksen befinner seg i er fri for kobber, slik at man sparer miljøbelastningen dette kan gi. Noten må riktignok vaskes noe oftere, men miljøgevinsten har gjort at stadig flere konvensjonelle oppdrettere tar i bruk kobberfrie noter.

Forøvrig er MOM (miljøovervåking i matfiskanlegg) en viktig faktor når Debio foretar sine kontroller. Regelverket sier at sjøområder brukt til økologisk oppdrett skal brakkelegges i fire måneder etter nedslakting – mot normalt to måneder innen konvensjonell produksjon.

Og det er selvfølgelig Ikke lov å tilsette farge i fôret – slik som det gjøres i konvensjonell laks.