Rein, ytrefilet

Rein fra Jotunheimen og Finnmark

REINSDYR YTREFILET

Varedeklarasjon

500g

Produktinformasjon

Vilt & Fangst serien vår er mat i sin reneste form; frie dyr i pakt med naturen, ingen form for kunstige tilsetninger – høstet og behandlet med respekt for de unike råvarene. Her er det knapt mulig å presse grensene for dyrevelferd og bærekraft lenger enn vi har gjort. Reinsdyrkjøttet i Vilt og Fangst serien kommer fra Jotunheimen og Finnmark.


Rein fra Jotunheimen

Du får det ikke mer naturlig enn reinkjøttet fra Jotunheimen. Her har store flokker dratt over viddene i hundrevis av år, mellom sommer- og vinterbeite, gjennom dype daler og langs høye åser, over bekker og stryk, fra skoggrensen til snaufjellet, på barmark og snø.

Beitet er rikt og variert og smaken av bukkeblad og myrhatt, turt og stormarimjelle, rimsopp, skorpe- og bladlav får frem det mange mener er en unik viltsmak. Litt mildere i kalvekjøttet, mer markert hvis dyret har gått lenger i fjellet. Flokkene er i balanse med naturen og utvelgelsen av dyr til slakt og avl sikrer kvaliteten gjennom generasjoner. Driften er bærekraftig og dyrevelferd står i fokus for tamreinlagene som dominerer de enorme områdene.

Store og varierte beiteområder preger smaken på kjøttet fra reinen til Fram Tamreinlag. Aktiv gjeting og fokus på dyrevelferd er også viktig i en gjennomtenkt forvaltning som alltid har reinen, naturen og kjøttet i fokus. Filefjell Reinlag tar vare på en tradisjon og en livsstil som går tilbake til slutten av 1700-tallet. Du kan treffe reinen helt nede ved Hønefoss om vinteren, men året igjennom utnytter dyra den varierte og frodige vegetasjonen i store beiteområder i Valdres, Vang og Hemsedal.


Beskyttet geografisk betegnelse

Reinkjøtt fra Jotunheimen har blitt tildelt merke for Beskyttet Geografisk Betegnelse. Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener. Formålet med Beskyttede betegnelser er å skape større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.


Rein fra Finnmark

I titusener av år har samer høstet av den arktiske naturen. Gjeting av rein, og fangst av fisk har formet en kultur bygget på bærekraft og kjærlighet for naturen. Vi kaller det «Verdens vakreste landbruk».

Bærekraften er ekte og historien om pakten mellom rein og menneske som går fra generasjon til generasjon beskriver samspillet mellom natur og menneske. I dette samspillet har reineiere i uminnelig tid flyttet med reinen fra sommer til vinterbeite. Beiteområdene har unike egenskaper for smaken og for dyrets velferd. Tidligvoksende grøntvekster bidrar til at reinen blir rik på Omega3, tang og tare gir kjøttet mineraler, sjøvannet reinen skyller seg med på våren får vekk insekter, og sopp og lav er reinens favoritter som gir kjøttet den særegne smaken.

Tusener av år senere er reindrift fremdeles bærekraftig, og aldri har reinkjøtt smakt bedre enn nå.

Oppskrifter

Lignende produkter

Relaterte artikler