Kolonihagen og KAFFAs kaffefond


Kolonihagen og KAFFAs kaffefond Foto: facebook.com/kaffa.no

Kolonihagens kaffe kommer fra KAFFA – et av verdens fremste kaffehus, beliggende på Ryen i Oslo. KAFFA ble etablert i 2005 av verdens første verdensmester i baristakunst, Robert Thoresen. Robert Thoresen ble Norgesmester i baristakunst 1998, Nordisk mester i 1999, Norgesmester igjen i 2000 – og samme år ble han også verdensmester!

 Kolonihagen Kaffe - vi blindtester vår kaffe

KAFFA var tidlig ute med direktehandel, altså å kjøpe kaffebønner rett fra bonden. De var samtidig også blant pionerene innen den nordiske brennestilen, der man brenner kaffebønnene litt lysere for å fremheve sødme og syrlighet i kaffen. KAFFA har i en årrekke levert kaffe til flere av de beste kaffebarene, restaurantene og bakeriene over hele Norge.

Da Kolonihagen kontaktet KAFFA for å lage en kaffe for salg i Rema 1000, ble Robert skeptisk.Han var redd for at redd for at samarbeidet med en lavprisaktør skulle føre til prispress – som i siste instans skulle gå utover plukkerne. Derfor satte KAFFA et premiss for samarbeidet: vi skal betale mer, og pengene skal komme arbeiderne som plukker og foredler kaffen til gode.  Les mer om Kaffefondet.

4 forklaringer på hvorfor Kolonihagen er annerledes:

Smak! Prøv selv! 

 • Spesialkaffe har helt spesielle smaksegenskaper. Vi kjøper ikke kaffe på store auksjoner der alt er blandet med alt, vi kjøper kaffebønner av enkeltstående kaffebønder. De har stor kunnskap om sitt arbeid, steller sine busker og foredler sine bær med kløkt og kjærlighet.
 • Vår kaffe er foredlet og brent av kaffebrenneriet KAFFA. KAFFA er et av verdens fremste kompetansehus på kaffe, og drives av Robert Thoresen – verdens første verdensmester i baristakunst!
 • Oppsummert – Kolonihagens kaffe er en spesialkaffe. Tidligere har denne typen kaffe vært forbeholdt kaffebarer og restauranter, men blir nå tilgjengelig i REMA 1000. 
Rettferdighet

 • De som jobber med denne kaffen, får skikkelig betalt. Og litt til! For hver pose kaffe som selges går 2 kroner til arbeiderne. Modellen for utbetaling er under utvikling. Pengene skal brukes til høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.
Bærekraftighet!​​

 • Kolonihagen og Kaffa jobber sammen med kaffebøndene for å legge om til økologisk sertifisert produksjon. For å legge om til økologisk drift trenger bøndene sikre leveringsavtaler, forutsigbare priser og økt kunnskap om økologi. Det hjelper vi til med!
Sporbarhet!

 • Kolonihagens kaffe har full sporbarhet, ned til nærmeste gårdsbruk! Dermed har vi full kontroll på hva vi selger, hvordan det er produsert og hvordan det smaker. Det gir både deg og oss trygghet for jevn og god kvalitet!

KAFFAs Kaffefond

Bakgrunn

 • De siste 20 årene har verdens kaffemarkeder endret seg radikalt. Etterspørselen etter kaffe har gått i taket, samtidig som kvalitet og variasjon på kaffe har økt. Begge deler har medført mange nye aktører – og alle ledd i verdikjeden har fått økt lønnsomhet – unntatt de som plukker kaffebærene.
 • Da Kaffa og Kolonihagen skulle samarbeide for å lage produkter for salg i Rema 1000, var Kaffas gründer Robert Thoresen redd for at samarbeidet med en lavprisaktør skulle føre til prispress – som i siste instans skulle gå utover plukkerne. 
 • For å gjøre tvert om ble Kaffa og Kolonihagen enige om hvor 2 kroner per solgte pose skulle gå til arbeiderne.

 
Utfordringer– og løsninger

 • Alle samfunn har skjøre balanser, basert på kultur, normer og regler. Spørsmålet er hvordan vi kan bidra til en reelt god lønnsutvikling for dem som jobber med kaffen. Vi tror at det er best for arbeiderne i hvert enkelt land og område å finne ulike løsninger tilpasset lokale behov.
 • Om man legger på to kroner til plukkerne når bærene plukkes, vil disse kronene vokse for hvert ledd som tar i kaffen, og kaffen blir veldig dyr. Derfor har vi valgt å gjøre det omvendt. Etter at kaffen faktisk er solgt, setter vi penger inn i fondet. 
 • Denne modellen har dog en brist og det er at det mangler en forutsigbarhet for dem som skal få pengene. Derfor arbeider KAFFA mot å heller betale ut pengene samtidig som råkaffen blir kjøpt av produsenten. Utfordringen da er at produsenten må kunne holde denne summen separat fra vanlig kjøpskontrakt. Disse pengene skal ikke påvirke forhandlet pris på råkaffen som kjøpes.

Slik fungerer det i dag

 • For hver pose kaffe KAFFA selger til Rema 1000 settes 2 kroner inn i et kaffefond. KAFFA produserer kaffe fra flere ulike opprinnelsesland og produsenter for Kolonihagen - og pengene fra fondet fordeles ut i fra salg. 
 • Siden pengene for øyeblikket samles opp etterskuddsvis, brukes pengene etterskuddsvis. Som regel er det de samme arbeiderne som er på de samme gårdene år etter år – og derfor drar vi til kaffegårdene ett år etter vi kjøpte kaffen og møter de som plukket kaffebærene.


 

- MERK -
Kaffefondet er under utvikling og innspill mottas med takk! Det viktigste for KAFFA og Kolonihagen er full åpenhet om hva vi tenker og hvor mye penger vi samler inn, og hvordan vi tenker å bruke pengene til det beste for arbeiderne. Kontakt oss på kundeservice@kolonihagen.no


Slik blir pengene brukt
 • Pengene skal i hovedsak betales direkte til arbeiderne som har jobbet med kaffen, alternativt av lokale strukturer blir pengene brukt til sosiale tiltak som arbeidsgivere eller lokale myndigheter ikke ellers er forpliktet til.

Kostnader ved drift av kaffefondet
 • Alle innsamlede penger går uavkortet til formålet, med unntak av direkte transaksjonskostnader til bank- og finansinstitusjoner
 • Kostnader til drift, reise og annen administrasjon dekkes av KAFFA og/eller relevante samarbeidspartnere.