Hva er økologisk pluss?


Hva er økologisk pluss? Foto:

Mye som er bra er økologisk, men ikke alt som er økologisk – er bra. Derfor strekker vi oss lenger.

Vi synes ofte at EU-regelverket for økologi burde strukket seg litt lenger, vært litt mer hardcore. Slik er ikke verden. Derfor finner vi produsenter og håndverkere som produserer økologisk, men med flere – eller kall det plussverdier.

Kolonihagen utfordrer kvalitet. For oss er kvalitet innhold, ikke innpakning. Plussverdier er med på å løfte kvaliteten. Plussverdier kan være økt dyrevelferd, økt bærekraft, bedre etikk eller miljøtiltak.

Kolonihagens svinekjøtt kommer fra griser som har følgende pluss-verdier:

  • Griser som er enten fri tilgang på store uteareler, eller som er komplette frilandsgris. 
  • Griser som har levd under et artstilpasset dyrehold, med naturlig bedekning, selvstendig grising og et liv i flokk med purker, råner og grisunger om hverandre. 
  • Griser som har fått rulle i gjørme, grave i bakken og på den måten har grisen fått leve ut instinktiv adferd.
  • Griser som har spist et bærekraftig produsert fôr helt uten soya.
  • Griser med full sporbarhet

I bunnen er alt Kolonihagen gjør økologisk sertifisert. Alt som skal kalles økologisk må være sertifisert av Debio. Debio er et kontrollorgan som på oppdrag fra staten reviderer og kontrollerer alle som produserer, foredler og selger økologisk mat. Til grunn for økologisk sertifisering ligger et EU-regelverk.

 

 

LES OGSÅ:

Møt våre grisebønder
Tildelt merke for bedre dyrevelferd

Norges første økologiske skinke