Om oss

Kolonihagen, italia i miljø, liggende

Vi er femten lidenskapelige ansatte som har ett mål; å bidra til en bedre matkultur ved å gjøre skikkelige gode, økologiske kvalitetsprodukter lettere tilgjengelig for deg.

Starten på Kolonihagen

En påske på tidlig 2000-tallet satt en familie over en skinkesteik som både smakte og så unaturlig ut. “Skal det være sånn?”, tenkte familien og konkluderte med at nei, det burde jo ikke det. Og fra den tanken vokste det frem en ide om å gjøre ting annerledes. Så svigerinnene Jorunn og Katrine, og etter hvert Jorunns bror og Katrines ektemann Jon, sa opp jobbene sine med et mål for øye - å bidra til en bedre matkultur. Det ble starten på Kolonihagen.

Alt vi gjør er bygd på en enkel filosofi: Dyr skal ha det bra og mat skal produseres på den måten naturen tiltenkte det, uten sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer. Ja, også må maten smake fantastisk, selvfølgelig!

Første steg på denne reisen var økologiske matkasser som vi begynte med i 2004, så ble det et økologisk bakeri, Norges første heløkologiske restaurant og bryggeri i en kjeller på Grünerløkka.

Kolonihagen matkasse

Men i begynnelsen var produktene våre dyre, mye var nisjeprodukter og kun tilgjengelig i Oslo. Bedre mat må være tilgjengelig for alle, syns vi, til en fair pris, der folk bor. Og i 2016 fikk vi muligheten til å nå ut til hele Norge, for da ble vi en del av REMA familien. Så nå er det Kolonihagen produkter i 650 butikker over hele landet: tilgjengelig, billigere, men fortsatt med samme filosofi.

"Dyr skal ha det bra og mat skal produseres på den måten naturen tiltenkte det."

Vår filosofi

Om filosofien vår og hvordan vi jobber.

Smak – alt vi gjør handler om smak og for oss betyr smak mer enn det smaksløkene forteller deg. Du får dårlig smak i munnen om mat kommer fra dyr som har hatt et uverdig liv, fabrikkprodusert med store utslipp eller hvor arbeidskraften utnyttes.

Mat skal ha flere egenskaper enn å være økologisk godkjent:

  • Det skal være sporbarhet i hele verdikjeden
  • Produktene våre skal være bærekraftige
  • De som produserer varene skal ha gode arbeidsforhold
  • Emballasjen skal være så miljøvennlig som mulig.
  • Dyrene vi får produkter fra skal ha hatt det godt.
  • Mat skal smake utrolig godt både i direkte og overført betydning.

Det er dette vi jobber for, hver dag.

Kolonihagen er drevet av et ekte ønske om å endre verden. Ved å kombinere REMA 1000s gjennomføringskraft, kan vi sammen tilby økologiske høykvalitetsprodukter - bedre enn noen andre i verden.

Kolonihagen er REMA 1000s spydspiss på bærekraftige kvalitetsprodukter. Siden 2016 har vi utviklet over 150 produkter eksklusivt for REMA. Alle produktene er nøye utvalgt slik at kundene kan være trygge på at det ikke kun er god smak og kvalitet, men at de også er produsert i tråd med naturen på en bærekraftig og etisk måte.

I 2020 var salget av Kolonihagenprodukter 40% høyere enn i 2019, og vi lanserte 63 nye produkter. Dette tyder på at kundene i økende grad ønsker seg bærekraftige kvalitetsprodukter og det skal vi fortsette å levere masse av i årene fremover!

Våre tre løfter

Samlet loftemerker

Våre tre løfter til deg knytter seg sammen med vår overordnede visjon om bærekraft:

Gjør det bedre om det er mulig - og det er alltid mulig.

Vi skal sørge for bedre dyrevelferd, mer karbonbinding og bedre jordhelse. Summen skal bli bedre mat, som gir bedre mennesker som gir bedre samfunn.

Løfte 1, Dyrevelferd

Hva er egentlig dyrevelferd? Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk ansvarlige for å sørge for at dyra har levd et godt liv. Nesten alle som produserer mat i Norge, sier at dyrene skal ha det godt, at det skal være god dyrevelferd. Hvordan kan det da være at vi stadig hører om dyr som ikke har det bra?

Kolonihagens løfte om dyrevelferd skal være noe annet enn tom prat og grønnvasking. Du kan være helt sikker på vi ikke bare har endret emballasjen – vi har faktisk gjort noe med hvordan dyrene lever. Kolonihagen har ingen egne dyr, men vi har en håndfull bønder som produserer for Kolonihagen. På den måten har vi full kontroll på hva som skjer, og at dyrevelferden faktisk er bra!

Dyrevelferd er etter hvert et forslitt ord, men vi fortsetter å bruke det nettopp fordi alle vet hva det er. Egentlig liker vi å si at dyrene skal leve i tråd med sine artsspesifikke, naturlige habitat. Det betyr at dyrene skal spise det de er laget for, de skal ikke vokse for raskt, de skal ikke få for mange avkom, de skal ikke leve trangt og uten dagslys – og de skal kunne leke og opptre slik som de gjør i naturen.

Løfte 2, Jordhelse

Jordhelse – et nytt ord for mange. Vi snakker ikke om jordkloden, men om jord hvor vi dyrker grønnsaker, korn og gress. Jord er et levende system, som kan være i både god og dårlig stand.

Jordhelsen både i Norge og verden er under press på grunn av intensivt, industrialisert landbruk. Derfor jobber Kolonihagen for et regenerativt landbruk som resulterer i bedre jordhelse – som er en forutsetning for næringsrik mat. Kolonihagen driver ingen egen jord, så vårt løfte er å bruke alle muligheter til å sette jordhelse på agendaen både for bønder, forbrukere og myndigheter, og stille krav til Kolonihagens leverandører.

Et regenerativt landbruk betyr å bygge levende jord-organismer, hvor næringsstoffer resirkuleres og gjenskapes, i stedet for å tilføres kunstig. Regenerere betyr nettopp å gjenskape naturlig. Frisk jord opprettholder mangfold og skaper balanser. Den kanskje viktigste bieffekten av regenerativt jordbruk og bedre jordhelse, er jordens evne til å fange og lagre karbon. Dersom landbruk gjøres riktig, kan landbruket gjennom bedre jordhelse alene fange og binde all karbon som skal til for å nå 2-gradersmålet.

Løfte 3, Ansvar

Våre to fokusområder innen ansvar er emballasje og matsvinn.

Emballasje er et komplekst og sammensatt tema. Hva som er det beste emballasjevalget vil avhenge fra produkt til produkt. Emballasje skal sørge for at maten holder seg best og lengst mulig, at den er effektiv og rimelig i transport. Den skal være enkel å bruke, enkel å lagre, enkel å sortere og enkel og gjenbruke. Emballasje skal komme fra gjenbruk eller andre fornybare ressurser - emballasje er kort og godt et komplekst tema. Vi vet mye om emballasje i dag, men om 10 år er det ingen som vet hvor langt utviklingen har kommet fordi utviklingen går fort. Vi vil bli den beste på å etterspørre siste nytt og være den irriterende lillebroren som kommer med de sprøeste ideene. Om 10 år vil vi at emballasjen vår skal komme fra plast på avveie eller komme fra fanget karbon. Vår hovedambisjon er å sørge for at vår emballasje alltid stammer fra fossilfritt og gjennvunnbart materiale og at den kan nyttegjøres i et sirkulært kretsløp.


Mat som ikke spises og matkasting, mat som ikke brukes, er en moralsk og økonomisk utfordring like mye som det er en bærekraftutfordring. Det å kaste mindre mat vil selvfølgelig løse noe av svinn-problematikken men vil ikke bety så mye i et helhetsperspektiv. Kolonihagen vil bli best til å finne ut hva som eksisterer av ny teknologi for å minimere matsvinnet. Vi vil velge smarte og gode løsninger knyttet til emballasje, som øker holdbarheten. Vi vil være kritiske til verdikjeden og oss selv for igjen å kunne utnytte hele dyr og hele vekst-skifter. Hos oss skal mat aldri være en b-vare, men skal heller være en mulighet til å utnytte og innovere nye produkter. Vi vil bli best på å inspirere, innovere og motivere av respekt for dyra og maten.