Dette driver vi med


Vi i Kolonihagen er 100% fornøyd med aldri være 100% fornøyd. Vi er gjeng sjukt ambisiøse folk som egentlig bare vil gjøre alt som ikke er bra nok - bedre. Enten det er tilgangen på økologiske matvarer, tilsetningsstoffer eller verdikjede fra jord til bord. Under kan du lese mer om de fire områdene vi hele tiden jobber målrettet med.

Anne helene bruserud gris foto tommy andresen 2351

Dyrevelferd

Hva er egentlig dyrevelferd? Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk ansvarlige for å sørge for at dyra har levd et godt liv. Nesten alle som produserer mat i Norge, sier at dyrene skal ha det godt, at det skal være god dyrevelferd. Hvordan kan det da være at vi stadig hører om dyr som ikke har det bra?

Kolonihagens løfte om dyrevelferd skal være noe annet enn tom prat og grønnvasking. Du kan være helt sikker på vi ikke bare har endret emballasjen – vi har faktisk gjort noe med hvordan dyrene lever. Kolonihagen har ingen egne dyr, men vi har en håndfull bønder som produserer for Kolonihagen. På den måten har vi full kontroll på hva som skjer, og at dyrevelferden faktisk er bra!

Hovedambisjonen vår i forhold til dyrevelferd er at:
Kolonihagen sine leverandører skal være verdensledende, ha et arts-tilpasset dyrehold der dyrene vokser i et naturlig tempo, har naturlige livsløps-relasjoner og en eksplisitt mulighet til å leve ut en arts-spesifikk adferd.

Soyafritt fôr til verpehøns

I 2022 startet vi et prosjekt i samarbeid med Felleskjøpet, hvor målet er å utvikle et nytt soyafritt fôr til verpehøns.

Frukt og gront anders horthe jord

Jordhelse

Jordhelse - et nytt ord for mange. Vi snakker ikke om jordkloden, men om jord hvor vi dyrker grønnsaker, korn og gress. Jord er et levende system, som kan være i både god og dårlig stand.

Jordhelsen både i Norge og verden er under press på grunn av intensivt, industrialisert landbruk. Derfor jobber Kolonihagen for et regenerativt landbruk som resulterer i bedre jordhelse – som er en forutsetning for næringsrik mat. Kolonihagen driver ingen egen jord, så vårt løfte er å bruke alle muligheter til å sette jordhelse på agendaen både for bønder, forbrukere og myndigheter, og stille krav til Kolonihagens leverandører.

Et regenerativt landbruk betyr å bygge levende jord-organismer, hvor næringsstoffer resirkuleres og gjenskapes, i stedet for å tilføres kunstig. Regenerere betyr nettopp å gjenskape naturlig. Frisk jord opprettholder mangfold og skaper balanser. Den kanskje viktigste bieffekten av regenerativt jordbruk og bedre jordhelse, er jordens evne til å fange og lagre karbon. Dersom landbruk gjøres riktig, kan landbruket gjennom bedre jordhelse alene fange og binde alt karbon som skal til for å nå 2-gradersmålet. Vår hovedambisjon når det kommer til jordhelse og karbonfangst er at:

Vi skal bidra til at alle våre norske produsenter binder 100% mer karbon enn de slipper ut og har en jordhelse som gir økt liv i jorda, økt diversitet på jorda og jord med evne til å binde mer vann og mer karbon

Heia bøndene våre!

Vi har avholdt kurs for alle leverandører og sørget for at fem av våre bønder er i gang med å legge om til regenerativ drift.

Brod Grovt Landbrod foto May Veronika Moen

Matsvinn

Vi må minimere matsvinnet! Mat som ikke spises, matkasting og mat som ikke brukes, er en moralsk og økonomisk utfordring like mye som det er en bærekraftutfordring. Det å kaste mindre mat vil selvfølgelig løse noe av svinn-problematikken men det vil ikke bety så mye i et helhetsperspektiv. Vi jobber daglig for at:

Kolonihagen skal være best på å finne ut hva som eksisterer av ny teknologi for å minske matsvinnet. Vi skal velge smarte og gode løsninger knyttet til emballasje som øker holdbarheten. Vi skal være kritiske til verdikjeden for igjen å kunne utnytte hele dyr og hele vekstskifter. Mat skal aldri være B-vare men skal heller ses på som en mulighet til å utnytte og innovere nye produkter. Vi skal inspirere, innovere og motivere - av respekt for dyra og maten.

Svinekam salvie 90g

Emballasje

Emballasje er et komplekst og sammensatt tema. Hva som er det beste emballasjevalget vil avhenge fra produkt til produkt. Emballasje skal sørge for at maten holder seg best og lengst mulig, at den er effektiv og rimelig i transport. Den skal være enkel å bruke, enkel å lagre, enkel å sortere og enkel og gjenbruke. Emballasje skal komme fra gjenbruk eller andre fornybare ressurser - emballasje er kort og godt et komplekst tema. Vi vet mye om emballasje i dag, men om 10 år er det ingen som vet hvor langt utviklingen har kommet fordi utviklingen går fort. Vi vil bli den beste på å etterspørre siste nytt og være den irriterende lillebroren som kommer med de sprøeste ideene. Om 10 år vil vi at emballasjen vår skal komme fra plast på avveie eller komme fra fanget karbon. Vår hovedambisjon er å sørge for at :

Kolonihagens emballasje skal være langt bedre enn bransjestandarden. Vi skal søke innovasjonsmiljøer for ny teknologi og være først ute med å adaptere. All vår emballasje skal stamme fra fossilfritt og gjenvunnet materiale samt kunne nyttegjøres i et sirkulært kretsløp.

Nye brødposer bedrer matsvinn.

Høsten 2022 endret vi posene på brød fra plast/papir til kun plast som gir bedre resirkulering og lenger holdbarhet.