Våre løfter: Dette skal vi fokusere på i 2022!

20. jan. 2022

Gris bangunrod foto tommyandresen MG 1712

Gjør det bedre om det er mulig – og det er alltid mulig! Vi skal sørge for bedre dyrevelferd, mer karbonbinding, bedre jordhelse og mindre matsvinn. Resultatet skal bli bedre mat, som gir bedre mennesker, som gir bedre samfunn. Dette er hva vi skal fokusere på i 2022.

Dyrevelferd

Vi mener at ved å spise kjøtt er vi alle moralsk ansvarlige for å sørge for at dyra har levd et godt liv. Vi har et hovedmål om at våre leverandører skal være verdensledende, ha et arts-tilpasset dyrehold der dyrene vokser i et naturlig tempo og har naturlige livsløps-relasjoner.⁠

Dyrevelferd er rett og slett det viktigste vi gjør – men også et at de mest forslitte ordene i norsk matproduksjon. For hvem sier ikke noe om dyrevelferd i annenhver setning nå om dagen? I 2022 er målet vårt å flytte grenser for dyrevelferd. Vi har dyrevelferdsmerket gris og egg. Hva med storfe? Eller hva om vi sammen med dere løfter en ny og viktig problemstilling for bedre dyrevelferd? Stay tuned!

Jordhelse

Jordhelse er abstrakt, hva er det egentlig? Det handler om livet i jorda, om muligheten til å dyrke mat, ikke bare i dag, men for alle fremtidens generasjoner.

Vi har to mål for året 2022 – det første er at dere bedre skal forstå hva jordhelse er, og hvorfor det er viktig. Det andre er at dere bedre skal forstå og alltid huske på hvor viktig fotosyntese er, både for jordhelse og for klima! Kort fortalt, husk dette: Grønne, levende planter ute på åkrene er med på å binde karbon i bakken, det er bra for klima og jordhelsen. Gule og brune planter, jord som er pløyd og ligger brun, slipper ut karbon og er dårlig både for jordhelse og klima. Detaljene kommer vil tilbake til!

Ansvar

Vi skal ta ansvar! Ofte er det sånn at andre enn oss selv legger føringer for hvordan emballasje som brukes, det kommer kort og godt an på hva som passer maskinene, eller hva som sikrer kvaliteten. En av våre hovedambisjoner er å sørge for at vår emballasje stammer fra fossilfritt og gjenvunnbart materiale og at den kan nyttegjøres i et sirkulært kretsløp. Vi vil velge smarte og gode løsninger knyttet til emballasje, som øker holdbarheten og dermed også minsker matsvinn.⁠

På vårt eget bakeri, derimot, er vi langt mer hands on! Vi har knadd flere mulige løsninger for å kutte matsvinn, uten helt å finne løsningen – kan 2022 være året for et gjennombrudd?

Samlet loftemerker aubergine

Flere artikler