Våre egg mottar Dyrevernmerket

13. mai 2021

Weydahl, høne

Visste du at våre egg er de eneste i Norge som har fått Dyrevernmerket? Det er vi skikkelig stolte av, for Dyrevernmerket gis bare når det er sertifisert at dyrene produktet kommer fra, har levd et godt liv. Så nå er det enkelt å velge produkter basert på god dyrevelferd!

Dyrevernmerket er den eneste merkeordningen i Norge som kun vurderer dyrenes ve og vel. Målet med det er at flest mulig dyr i matindustrien skal ha gode liv. Ingen norsk aktør har tidligere mottatt slik merking for egg, så her er vi førstemann ut, og vi håper at andre følger etter! Disse eggene representerer det Kolonihagen står for. De kommer fra to fantastiske eggprodusenter; Kåre Johnny Berg og Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg. De har et helt unikt engasjement og går den ekstra mila for dyrene sine. Hønene deres kan f.eks gå inn og ut som de vil, de har sandbad, store uteområder og trær å gjemme seg under. Akkurat slik det skal være. Nå blir de anerkjent for arbeidet sitt og det er vi stolte av.

Wedel Jarlsberg

Relaterte oppskrifter

Flere artikler