Slipp hønene fri!

19. sep. 2021

Kolonihagen, Egg

Vi mener at frihet til å gå ut, mer naturlig fôr og større mulighet til lek og utforskning – rett og slett at en høne som har det bra – gir deg enda bedre egg.

Som hittil eneste aktør i Norge tilbyr vi egg sertifisert med Dyrevernmerket, og det er vi skikkelig stolte av, for Dyrevernmerket gis bare når det er sertifisert at dyrene produktet kommer fra, har levd et godt liv. Disse eggene representerer det vi i Kolonihagen står for.

Eggene våre kommer fra fire fantastiske eggprodusenter; Bjørn Weydahl, Ole Haakaas, Kåre Johnny Berg og Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg. De har alle et helt unikt engasjement og går den ekstra mila for dyrene sine. Hønene deres kan gå inn og ut som de vil, de har sandbad, store uteområder med trær å gjemme seg under, mer naturlig mat og elementer for lek og utforskning. Akkurat slik det skal være.

Kolonihagen produsent egg, Wedel Jarlsberg, crop

Våre eggprodusenter

Da Bjørn Weydahl begynte med høner og eggproduksjon startet han med å plante flere hundre trær og lot de vokse til før han bygde hønsehuset og tok til seg høner. Ole Haakaas er fjerde generasjon i sin slekt som driver gården. Ole er en populær mann blant sine høner, de kjenner han og stemmen hans godt og strømmer til når han setter seg ned ved dem i hønsehuset eller ute. Etter en fagtur til Danmark, som på den tiden lå langt foran Norge på hønsehold, ble Kåre Johnny sin interesse for dyrevelferd virkelig tent. Han slapp hønene ut av burene allerede i 1996 og la om til økologisk drift i 1998. Nå har han også fått Dyrevernmerket. ⁠⁠Hans Wilhelm er tredje generasjon eggprodusenter på gården. Der har hønene et stort beite de går på om sommeren, men selv med stor plass liker de å utvide området litt ved å hoppe over gjerdet og inn til hagen hvor de forsyner seg av alt fra bærbusker og frukttrær til å grave opp potetene. Og da er det bare en ting å gjøre; Plante enda mer på hønenes beite slik at Hans Wilhelm og Mari kanskje kan få ha bærene sine for seg selv.

Vårt løfte nummer 1: Dyrevelferd

Nesten alle som produserer mat i Norge, sier at dyrene skal ha det godt, at det skal være god dyrevelferd. Hvordan kan det da være at vi stadig hører om dyr som ikke har det bra? Kolonihagens løfte om dyrevelferd skal være noe annet enn tom prat og grønnvasking. Du kan være helt sikker på vi ikke bare har endret emballasjen – vi har faktisk gjort noe med hvordan dyrene lever.

Kolonihagen har ingen egne dyr, men vi har en håndfull bønder som produserer utelukkende for Kolonihagen. På den måten har vi full kontroll på hva som skjer, og at dyrevelferden faktisk er bra! Dyrevelferd er etter hvert et forslitt ord, men vi fortsetter å bruke det nettopp fordi alle vet hva det er. Egentlig liker vi å si at dyrene skal leve i tråd med sitt artsspesifikke, naturlige habitat. Det betyr at dyrene skal spise det de er laget for, de skal ikke vokse for raskt, de skal ikke få for mange avkom, de skal ikke leve trangt og uten dagslys – og de skal kunne leke og opptre slik som de gjør i naturen.

Weydahl, høne

Om Dyrevernmerket

Dyrevernmerket skal gjøre det enklere for deg å velge animalske produkter med fokus på bedre dyrevelferd gjennom å sikre et bedre liv for høna. Noen av kriteriene for Dyrevermerket er:⁠ ⁠

  • Hønene skal ha større plass, enten ved at det holdes maks 8 høner per m² areal, eller med ekstra areal i form av vinterhage og luftegård som hønene kan bruke hele året. Våre gårder er både økologiske og Dyrevernmerket, derfor holdes det maks 6 høner per m² som er kravet for økologisk drift.
  • Tilgang på vinterhage og luftegård.⁠
  • Bedre inneklima.⁠
  • Fri tilgang på grovfôr, som for eksempel gress og høy.⁠ ⁠

I tillegg til dette har våre høner blant annet hundrevis av trær de kan gå under og gjemme seg fra farer ovenfra og flere haner som lever sammen med dem for trygghet og en mer naturlig adferd.⁠

Flere artikler