Slik lever grisene i Kalvehagen

29. jun. 2022

Kalvehagen Gris, Foto Ihne Pedersen

Magne og kona Anne Lise driver økologisk frilandsgris på Kalvehagen Gård som ligger vakkert til i Tovdal. Hvordan lever egentlig en økologisk frilandsgris? Jo, det får du svar på her!

Boltreplass

Grisene i Kalvehagen er økologisk frilandsgris. Frilandsgris betyr at grisene lever ute istedenfor inne i fjøs. De bor på utmark i skog og terreng, og innmark på jorder. Grisene har såkalte grisehytter som de sover i og går inn i når de ønsker ly. Griseholdet legger tilrette for at grisene kan utfolde sine naturlige instinkter og adferd. De lever i flokk og har masse boltreplass.

Purker med egen fødebinge

2-5 dager før grisingen går purkene for å finne et sted for seg selv. Her blir purka trygg for omverden og bygger rede. Når hun er klar, kommer griseungene. Oftest greier purka det uten hjelp, men ikke alltid. Magne og Anne Lise er alltid i nærheten og hjelper til når det er behov for det.

En spene for hver unge

Griseholdet er basert på såkalt ekstensiv avl. Det betyr at målet er små grisekull heller enn store, og færre kull per år enn det som vanlig. En purke har vanligvis 12-16 spener som gir melk, og da passer det med 12-16 grisunger også! Ekstensiv avl bidrar til bedre dyrevelferd, mindre sykdom og et mer bærekraftig landbruk.

Flokkdyr

Griser er sosiale dyr, så mens purkene slapper av i solen eller skyggen, danser grisungene rundt i lek og moro. De første ukene dier grisene og får all sin næring fra moren. Når de selv ønsker det, etterligner de moren og begynner de å spise det de finner i baken og i mattrauene.

Naturlig spa til nedkjøling

“I søla de ruller seg rundt” synger man i barnesangen og det er sant at griser liker å rulle seg i gjørme - og det er ikke uten grunn. Griser kan nemlig ikke svette eller lufte ut overskuddsvarme på annen måte. Derfor tar de gjørmebad om sommeren. Når sølen fordamper fra kroppen, fjernes samtidig overskuddsvarme. Sølevann fordamper saktere enn rent vann, og gir derfor bedre kjøling. I tillegg kan de bade i bekken som går gjennom uteområdet deres.

Variert fôr

Grisene fôres med korn, men spiser også alt mulig de finner på beitet; blåbær, tyttebær, røtter og gress er noen av favorittene. Det planlegges i tillegg å dyrke korn på egne marker i Kalvehagen, og la grisene spise direkte av av det som dyrkes.

Graver etter mat

Fra naturens side finner grisen alt den spiser i bakken. De elsker derfor å grave og rote rundt i jorda etter ting de kan spise. De graver både med nesegrevet og med bena. Både i utmarka og innmarka har grisene god plass til å romstrere og forflytter seg stadig til nye områder de kan utforske.

Avlet for et naturlig griseliv

Kalvehagens griser er av rasene Duroc, Hampshire og Landsvin, og blandinger av dem. Disse griseslagene er tilpasset et naturlig liv, har godt morsinstinkt, enkel og selvstendig grising og godt lynne. De har også god smak, kjøttkvalitet og marmorering

Vil du lære mer om de forskjellige driftsformene?

Les mer om forskjellene mellom våre bønders forskjellige driftsformer for svin her.

På Bångunrød gård holder de økologisk gris, les mer om hvordan grisene har det her.

Relevante artikler

Flere artikler