Vi inngår samarbeid med Sigdal Mølle

08. aug. 2022

Sigdal Mølle, Ole Gulsvik på Hov Gård

Vi er stolte over å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Norges mest nysgjerrige bønder, og de har sin egen mølle: Sigdal Mølle! Her maler de det økologiske kornet til mel, og dette melet bruker vi i bakeriet vårt sine brød og boller! Vi tror dette gir både bedre bakervarer og bedre bærekraft.

Det startet med oppdagelsen av spelt

Historien om Sigdal Mølle kan faktisk ligne litt på Kolonihagens egen – en historie om visjoner for økologisk landbruk og bedre mat. Tilbake i 2002 startet to bønder forløperen til Sigdal Mølle. Anders Næss og Ole Gulsvik hadde nemlig oppdaget spelt, en type hvete, faktisk en slags urhvete. Anders og Ole var noen av de første i Norge som begynte å dyrke spelt, og de ønsket selge korn og mel lokalt.

Ole kjøpte derfor en liten gårdsmølle, den var laget i tre, nesten så fint som et møbel man kunne hatt i stua, og det ble starten. Etter 5-6 år fikk de med seg ni andre bønder, og da ble aksjeselskapet som i dag er Sigdal Mølle etablert. Siden da har Sigdal Mølle vært eid og driftet av økologiske bønder.

I 2021 kom det ytterligere ni bønder med på laget, og selskapet har i dag 20 medeiere, som alle produserer korn til mølla. På selve mølleanlegget, som ligger rett nord for Kolsrud i Viken fylke er det Møller Tina og søsteren hennes Jane imot korn fra bøndene og holder maskineriet og hjulene i gang.

Sigdal Mølle, oversiktsbilde, Hov Gård
Skurtresker i arbeid hos Ole Gulsvik på Hov Gård

Strekker seg enda lenger

Kornproduksjon er kunnskapskrevende, og spesielt økologisk kornproduksjon. Når man ikke kan sprøyte og bruke kunstig gjødsel, har man enda færre verktøy for å få gode avlinger. Sigdal-bøndene strekker seg enda lenger, de forsøker seg på kornproduksjon som i tillegg skal bidra til karbonfangst og bedre jordhelse. Det betyr for eksempel at de driver mindre jordarbeid som pløying (pløying frigjør karbon) og mer grønt plantdekke (grønne planter binder karbon). Dermed blir klimaavtrykket mindre! Nysgjerrighet og kunnskapshunger er sterke drivkrefter for å alltid å bli bedre.

Sigdal Mølle
Speltåker på hos Anders Næss som var med på å starte Sigdal Mølle

Bedre bakevarer

Bedre bakervarer kommer fra folk som gjør en ekstra jobb, enten det er bonden, mølleren, bakeren eller noen andre på veien. Norsk korn i et norsk bakeri burde være en selvfølgelighet, men slik er det ikke.

Vi er skikkelig stolte av å jobbe direkte med selveiende, norske bønder med fokus på at alt kan bli bedre, både verden og maten! Å bruke mel fra Sigdal Mølle i bakeriet vårt er bare starten på samarbeidet vårt og vi har flere spennende prosjekter som vi gleder oss til å sette til livs sammen!

Sigdal Mølle, Tina og Jane
Søstrene Tina og Jane holder hjulene i gang på møllen

Flere artikler