Vi inngår samarbeid med Regenerativt Norge

20. feb. 2022

Frukt og gront anders horthe-hender

Bedre jordhelse er en av våre største og viktigste prioriteringer i 2022. Nå har vi inngått et samarbeid med Regenerativt Norge, som har stor kunnskap og ekspertise på jordhelse og regenerativt landbruk.

Hva er et regenerativt landbruk?

Regenerativt landbruk handler om å produsere mat samtidig som vi forbedrer og bygger opp jorda og økosystemet. Det handler om å forstå samspillet mellom arter i naturen, styrke mikrolivet i jorda, vannkretsløpet og karbonkretsløpet, og ikke minst lese og styre utviklingen av landskapet. Du kan lese enda mer om regenerativt landbruk på Regenerativ Norge sine sider og du kan lese mer om hvorfor jordhelse er så viktig her.

Dette skal vi gjøre sammen med Regenerativt Norge

Vi ønsker å gi våre bønder og produsenter verktøyene og tilgang på ekspertise rundt temaet jordhelse og regenerativt landbruk. Aller først håper vi å kunne inspirere og hjelpe med å tenke regenerativt slik at bøndene våre kan komme i gang med egne jordfremmende tiltak. Regenerativt Norge samvirker med et spekter av kompetente rådgivere som vil bistå våre gårder i å løfte jordhelsen og drifta tilpasset hver enkelt gård. Dette er en individuell prosess som krever at hvert gårdsbruk vurderes spesifikt. En slik prosess kan være kostbart for bøndene, derfor vil vi i Kolonihagen bekoste deler av kostnaden. Dette er bare begynnelsen og vi gleder oss til å til å se hva vi kan få til sammen!

Vårt løfte til deg

En av våre tre løfter til deg er: Jordhelse - Et landbruk med sunn jord, full av liv og mikroorganismer. Samarbeidet med Regenerativt Norge er et spesifikt tiltak på veien for å oppfylle dette løftet. Du kan lese mer om våre løfter her.

Relaterte artikler

Flere artikler