Regenerativt landbruk: Hva er god jordhelse og hvorfor er det viktig?

12. nov. 2021

Frukt og gront anders horthe jord

Jordhelse er viktig fordi det handler om livet i jorda, om muligheten til å dyrke mat, ikke bare i dag, men for alle fremtidens generasjoner. Verdens matjord blir stadig mindre, og enkelte forskere hevder at matjorden vil være borte i løpet av 70 år om man ikke tar grep.

Jordas evne til å fungere som et levende system

Jordhelse er jordas evne til å fungere som et levende system, som bidrar til å opprettholde plante- og dyreproduksjon, opprettholde eller forbedre vann- og luftkvalitet, og fremme plante- og dyrehelse. Gjort riktig kan landbruket alene binde 100% av karbonet vi trenger for å nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader.

Stort fokus på jordhelse

Jordhelse er et stort og viktig fokus for oss og våre bønder i årene fremover. Vår hovedambisjon og vårt løfte til deg er at vi skal bidra til at alle våre norske produsenter binder 100% mer karbon enn de slipper ut og har en jordhelse som gir økt liv i jorda, økt diversitet på jorda og jord med evne til å binde mer vann.

Vi ønsker også å bidra til økt kunnskap om jordhelse og regenerative metoder - dette er første tekst ut i en serie som skal gjøre temaet litt med håndgripelig og forståelig.

Hørte Gård, spinat
Regenerativt landbruk bidrar til å opprettholde planteproduksjon.

Flere artikler