Møt Marianne og Kim på Bångunrød Gård

22. des. 2021

Gris bangunrod foto tommyandresen MG 1667

Bångunrød gård er fra år 1850 og ligger idyllisk til i Andebu i hjertet av Vestfold. Her har det i mange år vært drevet økologisk grisehold med fokus på at dyrene skal ha gode liv.

Viderefører gode tradisjoner

I 2021 tok Marianne Alm og Kim Dahlstrøm over gården fra Kåre Abrahamsen og de vil videreføre hans gode tradisjoner. Marianne har ansvar for svineproduksjonen og Kim for driften av gården. På Bångunrød holder de økologisk gris, i tillegg har de bier, som hjelper dem å holde balansen på jordet og i plantelivet på gården.

"Da vi fant Bångunrød Gård som allerede var godt i gang med økologisk svineproduksjon, visste vi at vi hadde funnet en solid og veldrevet gård vi trygt kunne bygge videre på", sier Marianne.

God dyrevelferd

På Bångunrød er griseholdet basert på ekstra god dyrevelferd, hvor grisene selv velger om de vil være inne eller ute. Grisene lever i flokk og følger hverandre gjennom hele livet. Til forskjell for driftsformen økologisk frilandsgris, hvor grisene lever ute og har isolerte hytter de kan velge å gå inn i, har grisene til Marianne og Kim et stort åpent grisefjøs. De har også fri tilgang til å bevege seg ut på et stort uteområde, når de selv måtte ønske det.

Jorden og dyrenes helse er det viktigste og Marianne og Kim jobber hver dag for harmoni mellom jord, planter og dyr.

Gris bangunrod foto tommyandresen MG 1712

Flere artikler