Dette er Kolonihagens Kaffefond

12. aug. 2021

Kaffe, Costa Rica, portrett

For hver pose du kjøper av kaffen vår går to kroner direkte til høyere lønn og bedre arbeidsforhold for de som dyrker, plukker og foredler bønnene.

Kaffen vår kommer fra KAFFA – et av verdens fremste kaffehus, beliggende på Ryen i Oslo. KAFFA ble etablert i 2005 av verdens første verdensmester i baristakunst, Robert Thoresen. Da vi kontaktet KAFFA for å lage en kaffe for salg i Rema 1000 for noen år tilbake, ble Robert skeptisk. Han var redd for at redd for at samarbeidet skulle føre til prispress – som i siste instans skulle gå utover arbeiderne. Derfor satte KAFFA et premiss for samarbeidet: vi skal betale mer, og pengene skal komme arbeiderne som plukker og foredler kaffen til gode. Det var vi så klart med på!

Kaffefondet

De siste 20 årene har verdens kaffemarkeder endret seg radikalt. Etterspørselen etter kaffe har gått i taket, samtidig som kvalitet og variasjon på kaffe har økt. Begge deler har medført mange nye aktører – og alle ledd i verdikjeden har fått økt lønnsomhet – unntatt de som plukker kaffebærene. Da vi og KAFFA skulle samarbeide for å lage produkter, var KAFFAs gründer Robert Thoresen redd for at samarbeidet skulle føre til prispress – som i siste instans skulle gå utover plukkerne. For å gjøre tvert om ble vi enige om at 2 kroner per solgte pose skulle gå til arbeiderne. Pengene forvaltes av oss og deles ut av våre venner i KAFFA når de likevel besøker gårdene de samarbeider med rundt om i verden. Det gir null administrasjonskostnader - eller som vi liker å si: God smak med god samvittighet.


Utfordringer- og løsninger

Alle samfunn har skjøre balanser, basert på kultur, normer og regler. Spørsmålet er hvordan vi kan bidra til en reelt god lønnsutvikling for dem som jobber med kaffen. Vi tror at det er best for arbeiderne i hvert enkelt land og område å finne ulike løsninger tilpasset lokale behov. Om man legger på to kroner til plukkerne når bærene plukkes, vil disse kronene vokse for hvert ledd som tar i kaffen, og kaffen blir veldig dyr. Derfor valgte vi å gjøre det omvendt. Etter at kaffen faktisk er solgt, setter vi penger inn i fondet. Denne modellen har dog en brist og det er at det mangler en forutsigbarhet for dem som skal få pengene. Derfor arbeider vi mot å heller betale ut pengene samtidig som råkaffen blir kjøpt av produsenten. Utfordringen da er at produsenten må kunne holde denne summen separat fra vanlig kjøpskontrakt. Disse pengene skal ikke påvirke forhandlet pris på råkaffen som kjøpes.


Slik fungerer det i dag

For hver pose kaffe KAFFA selger til Rema 1000 settes 2 kroner inn i et kaffefond. KAFFA produserer kaffe fra flere ulike opprinnelsesland og produsenter for Kolonihagen - og pengene fra fondet fordeles ut i fra salg. Siden pengene for øyeblikket samles opp etterskuddsvis, brukes pengene etterskuddsvis. Som regel er det de samme arbeiderne som er på de samme gårdene år etter år – og derfor drar vi til kaffegårdene ett år etter vi kjøpte kaffen og møter de som plukket kaffebærene.

Slik blir pengene brukt

Pengene skal i hovedsak betales direkte til arbeiderne som har jobbet med kaffen, alternativt av lokale strukturer blir pengene brukt til sosiale tiltak som arbeidsgivere eller lokale myndigheter ikke ellers er forpliktet til.


Kostnader ved drift av Kaffefondet

Alle innsamlede penger går uavkortet til formålet, med unntak av direkte transaksjonskostnader til bank- og finansinstitusjoner. Kostnader til drift, reise og annen administrasjon dekkes av KAFFA og/eller relevante samarbeidspartnere.

Relaterte produkter

Relevante oppskrifter

Flere artikler