Forskjellige driftsformer for grisehold

30. jun. 2022

Heinrinch Jung, portrett

Våre bønder arbeider på dyrenes premisser, der grisens behov er det viktigste. Vi samarbeider i dag med flere fantastiske svinebønder, bl.a Magne, Marianne, Heinrich, Astrid, Anne-Helene og Vidar. Mellom seg har de to forskjellige driftsformer, men felles for alle er at de går den ekstra mila for at dyrene skal ha det bra, hver eneste dag.

Alle våre svinebønder er tildelt Dyrevernmerket av Dyrevernalliansen og drives etter økologiske prinsipper. Når du velger mat som er merket med Dyrevernmerket, kan du være trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet, rett og slett et bedre liv!

Forskjellige driftsformer

Våre svinebønder holder det som kalles økologisk gris og økologisk frilandsgris.

Økologisk gris og økologisk frilandsgris har mye til felles, men også elementer som skiller de fra hverandre. Veldig kort forklart bor frilandsgrisene ute på et beite eller i skog, i all slags vær, hele året. De har tilgang på isolerte hytter med tørr halm som de sover i og de kan gå inn i når de ellers måtte ønsker det. Økologisk gris bor i utgangspunktet inne i et fjøs, men har fri tilgang til å gå ut på et uteområde akkurat som de ønsker.

Det er mange retningslinjer både for økologisk drift, og dette kan du lese mer om hos Debio. Dyrevernalliansen har laget retningslinjer for Dyrevernmerket våre bønder er sertifisert med. Retningslinjene er oppsummert i en enkel tabell som viser hva som skiller konvensjonell svinehold, konvensjonell økologisk svinehold og svinehold under Dyrevernmerket. Klikk her for å komme til tabellen.

Hvordan har grisene det?

På Kalvehagen i Tovdal driver Magne og kona Anne Lise økologisk frilandsgris, du kan lese om hvordan grisene deres lever her.

I Andebu ligger Bångunrød gård, der driver Marianne og Kim med økologisk gris. Les om hvordan grisene deres lever her.

Finnes det en rett måte å drive med gris på?

Både vi i Kolonihagen og bøndene tror at det ikke er kun den ene driftsformen som er den rette, frilandsgris passer ikke for alle og mer konvensjonell drift er heller ikke for alle, men vi er overbevist om at griser har det best ute der de har god plass og kan rote rundt og lete etter mat, utfolde seg og bruke sine instinkter.

Relevante artikler

Flere artikler